Uitgevoerde projecten
Velsen Terminal Veilig
Image

Op 14 september 2016 heeft Meuwissen Advies een Security Awareness training gegeven bij Velsen Terminal. In de training werden medewerkers van de verschillende op de Velsen Terminal opererende bedrijven ge´nformeerd over:

  • de achtergrond van de ISPS-Code
  • de bijbehorende wet-en regelgeving
  • de risico's die Velsen Terminal in het kader van de ISPS-Code loopt
  • de specifieke beveiligingsmaatregelen die op de terminal getroffen zijn
  • de voor de deelnemers relevante procedures
  • en welke veiligheidsincidenten men aan wie moet melden
  • Aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden en foto's van de eigen terminal en elders voorgevallen incidenten werden de deelnemers zich meer bewust van hun eigen rol als het gaat om het veilig houden van onze havens. Na afloop kregen de deelnemers een handout mee met daarin de presentatie, de relevante procedures en bijlagen en een melkkaartje met daarop de contactgegevens van hun PFSO.

 
PFSP Velsen Terminal in behandeling
Image

Velsen Terminal is een verzamelterrein, waarop meerdere bedrijven gevestigd zijn, die allen gebruik maken van de kade voor op- en overslag. Doordat er meerdere partijen betrokken zijn, is de beveiliging van de terminal iets ingewikkelder dan normaal. Meuwissen Advies heeft Velsen Terminal geadviseerd bij het maken van afspraken met de gebruikers en begeleidt Velsen Terminal tevens bij de hercertificering. Ook zal Meuwissen Advies een security awareness training verzorgen, zodat de medewerkers goed beslagen ten ijs komen bij de volgende ISPS-audit.

 
Pacorini Metals wordt Access World
Image

Pacorini Metals heet per 1 juli 2016 Access World (Rotterdam) B.V.. Omdat een naamswijziging een dringende reden voor aanpassing van het PFSP is, heeft Meuwissen Advies meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt de jaarlijkse controle van het PFSP uit te voeren. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in het PFSP zijn meteen meegenomen in de nieuwe versie, die op 23 augustus 2016 is ingediend. Zo is Access World ook op ISPS terrein klaar voor de toekomst!

 
Een zware bevalling voor Haven Beverwijk
Image

De openbare kade van Haven Beverwijk aan de Noorderkade te Beverwijk is in ISPS-termen een ingewikkelde locatie, omdat er drie hoofdgebruikers van de kade zijn, maar er daarnaast diverse bedrijven aan de kade gevestigd zijn, die geen gebruik maken van de kade voor op- en overslag. Daarnaast is niet de gehele kade afsluitbaar.

In overleg met het Toetsingsteam Port Security is gekozen voor een oplossing, waarbij de openbare kade niet-permanent ISPS-gecertificeerd is. Dit betekent dat er alleen beveiligingsmaatregelen in het kader van de ISPS-code worden getroffen, als er een ISPS-plichtig schip aan de kade ligt. Met de omliggende bedrijven zijn hierover afspraken gemaakt en de portiers zijn gedegen ge´nstrueerd met een Havenbeveiligertraining die door M&M Beveiliging is gegeven in combinatie met een Security Awareness Training van Meuwissen Advies.

Nadat ook de laatste fysieke maatregelen getroffen zijn, heeft het Toetsingsteam op 8 juli 2016 eindelijk haar akkoord op de certificering gegeven. Meuwissen Advies zal Haven Beverwijk de komende jaren ondersteunen bij het voldoen aan de oefenverplichting.

 
Cebo Holland ISPS-gecertificeerd!

Image

Op advies van het Toetsingsteam Port Security heeft Cebo Holland Meuwissen Advies ingeschakeld voor de begeleiding bij de verlenging van hun ISPS-certificering. De kade van Cebo Holland is vrij overzichtelijk, maar heeft veel verschillende toegangen en meerdere gebruikers, waardoor de ISPS-certificering geen standaard aangelegenheid bleek te zijn. In goed onderling overleg met Cebo Holland, de gebruikers en het Toetsingsteam zijn we tot passende maatregelen gekomen, die uiteindelijk tot de afgifte van het certificaat hebben geleidt. Gefeliciteerd!

 
© 2005 – 2023 Meuwissen Advies