Minder inspectielast op schepen
Vernieuwing Toezicht

In de havens van Rotterdam en Amsterdam worden zeeschepen regelmatig op verschillende onderwerpen geïnspecteerd. Om de inspectielast te verminderen, zijn de havens gezamenlijk een project 'Inzet Schip en Haven' gestart. In het kader van dit project gaan de havenbedrijven met de verschillende overheidsinstanties rond de tafel om te onderzoeken waar er mogelijkheden liggen voor samenwerking en hierover afspraken te maken. Dit moet leiden tot minder, efficiëntere en effectievere inspecties. Meuwissen Advies ondersteunt de taskforce hierbij. 16 december 2009 is het convenant ondertekent, dat deze samenwerking bij inspecties aan boord van zeeschepen bezegelt.

Het project maakt onderdeel uit van het overheidsproject "Vernieuwing Toezicht". Kijk voor meer informatie op www.inspectieloket.nl.

 
< Prev   Next >
© 2005 – 2023 Meuwissen Advies