Inkoopportfolio-analyse in de bouw
Inkoopportfolio-analyse

Voor een bouwonderneming in het noord-oosten van het land voert Meuwissen Advies een inkoopportfolio-analyse uit. Deze analyse is erop gericht het bedrijf inzicht te geven in de verdeling van hun inkoopomzet over de verschillende leveranciers en produkten. Op basis hiervan kunnen vervolgens verbeterprojecten in gang worden gezet met het doel schaalvoordelen te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door dochterondernemingen waar mogelijk gezamenlijk te laten inkopen (meer volume) en welbewust het aantal leveranciers en produkten terug te brengen, maar ook door nieuwe contractvormen te gebruiken die de administratieve last kunnen verminderen. Hiermee kan de beschikbare inkoopcapaciteit meteen doelbewuster worden ingezet.

 
< Prev   Next >
© 2005 – 2020 Meuwissen Advies