Workshop nieuwe meldingsprocedure zeescheepvaart
ORAM (Ondernemersvereniging Amsterdam)Haven Amsterdam

Op initiatief van Haven Amsterdam en ORAM zijn op 19 mei, 3 en 18 juni en 6 oktober 2009 zes workshops georganiseerd over de nieuwe meldingsprocedure voor zeescheepvaart in het Amsterdam Noordzeekanaalgebied. In de workshops zijn de veranderingen in de meldingsprocedure toegelicht en is de onderlinge communicatie tussen de spelers door middel van rollenspelen nagebootst. Meuwissen Advies ontwierp en begeleidde de workshops in samenwerking met Herman Anker van Haven Amsterdam.

De cursusdocumentatie is op aanvraag beschikbaar.

Doelgroep vormden planners, dienstleiders, waterklerken, terminal operators en agenten van het loodswezen, vletterlieden/KP, sluismanagement, slepers, agenten en terminals, kortom: iedereen die betrokken is bij de scheepsafhandeling in de Havens van Amsterdam.

De workshops werden gehouden in de IJ-zaal van het Havengebouw, De Ruyterkade 7, Amsterdam of het Havencollege, Kwadrantweg 11, Amsterdam. Per workshop was er ruimte voor maximaal 15 deelnemers. Om een goede mix van deelnemers te waarborgen, konden bedrijven per workshop maximaal 2 medewerkers aanmelden.

 
< Prev   Next >
© 2005 – 2022 Meuwissen Advies