Voorkoming Verontreiniging door Schepen

Vernieuwing Toezicht is een Rijksproject met als doel effectiever en efficiŽnter toezicht. Meer informatie over de verschillende initiatieven vindt u op www.inspectieloket.nlIn het kader van het project Vernieuwing Toezicht wenst Inspectie Leefomgeving & Transport een aantal van haar inspectietaken op het gebied van de 'Wet Voorkoming Verontreiniging door Schepen' (WVVS, de Nederlandse implementatie van de Marpol 73/78) en daaruit voortvloeiende
wet- & regelgeving over te dragen aan de Havenmeesters van Havenbedrijf Rotterdam NV en Haven Amsterdam.

Het ConvenantMeuwissen Advies heeft de gewenste taakverdeling in samenwerking met deze partijen in kaart gebracht en hiervoor de basis voor een samenwerkingsovereenkomst met werkinstructies uitgewerkt, rekening houdend met reeds bestaande afspraken. De samenwerkingsovereenkomst is op 9 maart 2012 ondertekent. Een mooie mijlpaal in het kader van Vernieuwing Toezicht!

 
< Prev   Next >
© 2005 – 2022 Meuwissen Advies