februari 2011: Vernieuwde meldingsregeling sluis voldoet

Begin februari is de Meldingsregeling voor de sluis van IJmuiden geŰvalueerd. De nieuwe Meldingsregeling is in 2009 vernieuwd, geactualiseerd en in mei 2010 door de Minister gepubliceerd in de Staatscourant. In de commissie Scheepsbewegingen, de ORAM cluster van bedrijven die te maken hebben met de scheepvaart en de sluis, was afgesproken de operationele praktijk na een half jaar te evalueren.

Een haven waarin het druk is kent capaciteitsbeperkingen en daardoor een zware planningstaak bij de sluis. Daarom is de Meldingsregeling aangepast. De bovenliggende Regeling Scheepsbewegingen is een gezamenlijke regeling van het bedrijfsleven en de autoriteiten.

Voor de evaluatie verzamelden de havenverkeersleiders hun observaties, welke in de commissie zijn toegelicht. De verkeerleiders hebben gekeken naar wat er nog beter kan. Zo geven niet alle type schepen (tijdig) wijzigingen in hun verwachte aankomsttijd door. Hierdoor moet de sluisplanning op het laatste moment omgegooid worden. De verkeersleiders gaan daarom nu pro-actiever communiceren met die schepen en agenten om zo de schuttingen en tegenschuttingen van de sluis effectiever te benutten.

In de commissie is bovendien ook gesproken over de consequenties van de concurrentie tussen sleepbedrijven in de sluisplanning. De concurrentie is gezond, maar stelt eisen aan het co÷rdinatiemechanisme. Het zou daarom een goede zaak zijn om slepers deel te laten nemen in de co÷rdinatie op het Haven Operatie Centrum, met verkeersleiders en de loodsplanner. Het gesprek over het hoe wordt in het Centraal Nautisch Overleg onder leiding van de havenmeester gevoerd.

In de evaluatie bleek nogmaals de noodzaak van feedback vanuit verkeersleiding aan de agent, die het schip en de reder vertegenwoordigt. Zonder informatie over niet leverbare diensten kan de agent niet handelen, maar hij wordt wel geconfronteerd met de vervolgkosten van zulke vertragingen.

Bron: ORAM

 
< Prev   Next >
© 2005 – 2022 Meuwissen Advies