Meuwissen Advies feliciteert Velsen Offshore Base met haar ISPS-certificering!

Velsen Offshore BaseDe Velsen Offshore Base (VOB) beoogt met de revitalisering van het terrein en de kade meer en grotere schepen aan te trekken. Daarbij is ISPS-certificering van de kade wenselijk. Meuwissen Advies stelde voor VOB het veiligheidsplan op en begeleidde de audit.

In het veiligheidsplan worden de maatregelen en procedures beschreven, die verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot de kade en het schip, wapens of andere gevaarlijke goederen op de kade of aan boord van het schip worden gebracht, en geknoei met lading, voorraden of bagage. Daarnaast regelt het veiligheidsplan hoe er op veiligheidsincidenten gereageerd wordt en hoe herhaling ervan voorkomen wordt.

Het veiligheidsplan wordt getoetst door een multidisciplinair toetsingsteam van politie, douane, brandweer, marechaussee en Haven Amsterdam. De toetsing op 3 maart 2011 is goed verlopen en naar verwachting zal het certificaat dan ook binnenkort op de mat vallen.

ISPS-code

Sinds 1 juli 2004 is de ISPS-code van kracht. De ISPS Code is van toepassing voor alle schepen op internationale reizen met meer dan 500 GT en de bedrijven in de haven die deze schepen ontvangen. Op grond van de ISPS-code zijn zij verplicht een veiligheidsplan op te stellen, waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven staan, die het schip en/of de havenfaciliteit ten tijde van (terroristische) dreiging moet nemen.

De ISPS-code kent daarbij drie veiligheidsniveaus:

  • level 1: basisniveau (business as usual) met een minimum aan passende, beschermende veiligheidsmaatregelen;
  • level 2: er is een verhoogd risico op een veiligheidsincident. Er worden bijkomende beschermende veiligheidsmaatregelen genomen;
  • level 3: als een veiligheidsincident waarschijnlijk of ophanden is, waarbij speciale beschermende veiligheidsmaatregelen worden genomen.

 
< Prev   Next >
© 2005 – 2022 Meuwissen Advies