Gefeliciteerd! De Accraweg is nu ook ISPS-gecertificeerd!

ImageAan de Accraweg in Amsterdam ligt een kade die door SCS Multiport wordt beheert en gebruikt wordt door onder andere Starbucks en Sitos. Omdat de overslag aan deze kade sterk in ontwikkeling is, wordt het voldoen aan de International Ship and Port Facility Code (ISPS-code) steeds belangrijker.

Meuwissen Advies ondersteunde SCS Multiport en CWT Sitos bij het opstellen van het Port Facility Security Plan (PFSP). In dit plan worden de maatregelen en procedures beschreven, die verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot de kade en het schip, wapens of andere gevaarlijke goederen op de kade of aan boord van het schip worden gebracht, en geknoei met lading, voorraden of bagage. Daarnaast regelt het veiligheidsplan hoe er op veiligheidsincidenten gereageerd wordt en hoe herhaling ervan voorkomen wordt.

Het veiligheidsplan wordt getoetst door een multidisciplinair toetsingsteam van politie, douane, brandweer, marechaussee en Haven Amsterdam. De toetsing van het plan op 2 november 2011 is goed verlopen en nu de fysieke maatregelen ook gereed zijn, zal het ISPS-certificaat naar verwachting snel op de mat vallen.

ISPS-code

Sinds 1 juli 2004 is de ISPS-code van kracht. De ISPS Code is van toepassing voor alle schepen op internationale reizen met meer dan 500 GT en de bedrijven in de haven die deze schepen ontvangen. Op grond van de ISPS-code zijn zij verplicht een veiligheidsplan op te stellen, waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven staan, die het schip en/of de havenfaciliteit ten tijde van (terroristische) dreiging moet nemen.

De ISPS-code kent daarbij drie veiligheidsniveaus:

  • level 1: basisniveau (business as usual) met een minimum aan passende, beschermende veiligheidsmaatregelen;
  • level 2: er is een verhoogd risico op een veiligheidsincident. Er worden bijkomende beschermende veiligheidsmaatregelen genomen;
  • level 3: als een veiligheidsincident waarschijnlijk of ophanden is, waarbij speciale beschermende veiligheidsmaatregelen worden genomen.

 
< Prev   Next >
© 2005 – 2022 Meuwissen Advies