ESA voor Sitos - Gefeliciteerd!

ImageAan de Accraweg in Amsterdam ligt aan een braakliggend terrein een steiger die door Sitos Commodities (Amsterdam) B.V. wordt gebruikt wordt voor het lossen van bulkcacao. Daarnaast liggen er aan deze steiger af en toe schepen te wachten op nadere bestemming. Omdat het naastgelegen terrein recent ISPS-gecertificeerd is en het ISPS-certificaat van de steiger verlengd moest worden, is Meuwissen Advies ingeschakeld om ervoor te zorgen dat ook deze steiger voldoet aan de International Ship and Port Facility Code (ISPS-code).

Meuwissen Advies ondersteunde Sitos bij het opstellen van het Port Facility Security Plan (PFSP). Omdat er onder de huidige omstandigheden jaarlijks minder dan 10 schepen worden verwacht, kon in dit geval worden volstaan met 'Equivalent Security Arrangements'. De maatregelen die daarbij worden genomen wanneer er een schip aan de steiger ligt afgemeerd, sluiten zeer nauw aan op de maatregelen van de naastgelegen ISPS-gecertificeerde terminal. Dit was ook vanuit praktisch oogpunt wenselijk, omdat de toegang tot de steiger alleen via het ISPS-gecertificeerde terrein verkregen kan worden.

Het veiligheidsplan werd door een multidisciplinair toetsingsteam van politie, douane, brandweer, marechaussee en Haven Amsterdam getoetst op 17 februari 2012 en heeft inmiddels een positief advies gekregen.

ISPS-code

Sinds 1 juli 2004 is de ISPS-code van kracht. De ISPS Code is van toepassing voor alle schepen op internationale reizen met meer dan 500 GT en de bedrijven in de haven die deze schepen ontvangen. Op grond van de ISPS-code zijn zij verplicht een veiligheidsplan op te stellen, waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven staan, die het schip en/of de havenfaciliteit ten tijde van (terroristische) dreiging moet nemen.

De ISPS-code kent daarbij drie veiligheidsniveaus:

  • level 1: basisniveau (business as usual) met een minimum aan passende, beschermende veiligheidsmaatregelen;
  • level 2: er is een verhoogd risico op een veiligheidsincident. Er worden bijkomende beschermende veiligheidsmaatregelen genomen;
  • level 3: als een veiligheidsincident waarschijnlijk of ophanden is, waarbij speciale beschermende veiligheidsmaatregelen worden genomen.

 
< Prev   Next >
© 2005 – 2022 Meuwissen Advies