ISPS-certificering Spaansen Grondstoffen & Logistiek in behandeling!

ImageSpaansen Grondstoffen en Logistiek is voornemens vanaf medio 2015 de sleephopperzuiger 'MNO Zeezand' aan haar kade in de Vlothaven te Amsterdam te ontvangen. Omdat het schip ISPS-plichtig is, benaderde Spaansen Meuwissen Advies in juni 2015 voor het vernieuwen van hun ISPS-certificering. Binnen een maand was het plan ter toetsing voorgelegd aan het Toetsingsteam.

Daarnaast heeft Meuwissen Advies ook Spaansen Industriezand & Grind in Harlingen begeleidt bij de hercertificering van hun ISPS-kade.

 
< Prev   Next >
© 2005 – 2022 Meuwissen Advies