Pacorini Metals ISPS gecertificeerd!
Image

Pacorini Metals heeft medio 2015 een terminal aan de Galileistcaat te Rotterdam verworven. In het belang van een snelle ontvangst van ISPS-gecertificeerde schepen is Meuwissen Advies gevraagd de begeleiding van de ISPS-certificering voor haar rekening te nemen. Daarbij is eerst een ontheffing aangevraagd voor de ontvangst van de eerste schepen, waarna met man en macht is gewerkt om de fysieke en procedurele maatregelen te realiseren. De eerste versie van het PFSP werd in augustus 2015 ingediend. Omdat er sprake was van een overgangssituatie waarin de fysieke inrichting van de terminal nog zou worden aangepast (verplaatsing ingate) is een voorlopig akkoord afgegeven op de procedures. Het ISPS-certificaat is uiteindelijk afgegeven op 24 maart 2016. Gefeliciteerd!

Meuwissen Advies zal in elk geval nog tot eind 2016 betrokken blijven ter ondersteuning bij het voldoen aan de oefenverplichting.

 
< Prev   Next >
© 2005 – 2022 Meuwissen Advies