20 oktober 2017: Ingrid Meuwissen lid van de Commissie van Deskundigen Havenbeveiliger
Vanuit de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties worden de huidige examenproducten voor het examen Havenbeveiliger herzien en waar nodig nieuw ontwikkeld. In overleg met het ministerie van I&M en de branche zijn de huidige exameneisen reeds herzien. Deze vernieuwde exameneisen zullen, nadat deze formeel zijn vastgesteld, gaan dienen als basis voor de opgaven in het toetssysteem. Het opstellen en herzien van de examenopgaven wordt gedaan in samenwerking met inhoudelijk deskundigen vanuit de branche. Op voorspraak van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu is Ingrid Meuwissen gevraagd zitting te nemen in de Commissie van Deskundigen voor de ontwikkeling van het examen Havenbeveiliger van de Svpb.
 
< Prev   Next >
© 2005 – 2022 Meuwissen Advies